• Налайх дүүргийн 5 дугаар хорооны 73 дугаар байранд гадна ханын дулаалга хийх ажил
  Налайх дүүргийн 5 дугаар хорооны 73 дугаар байранд гадна ханын дулаалга хийх ажил
  2016-08-24 13:45

 • Дүүргийн 2 дугаар хорооны орон сууцны 6 байрны орцны тааз болон орцны засварын ажлын гүйцэтгэл
  Дүүргийн 2 дугаар хорооны орон сууцны 6 байрны орцны тааз болон орцны засварын ажлын гүйцэтгэл
  2016-06-21 11:36

 • 2 дугаар хорооны орон сууцны 4, 11, 22 дугаар байруудын орцны тааз болон орцны засварын ажил
  2 дугаар хорооны орон сууцны 4, 11, 22 дугаар байруудын орцны тааз болон орцны засварын ажил
  2015-12-01 12:30

 • 16 дугаар худгаас ЦТП2 хүртэлх ф150 голчтой дулааны шугамыг ф200 болгон өргөтгөх
  16 дугаар худгаас ЦТП2 хүртэлх ф150 голчтой дулааны шугамыг ф200 болгон өргөтгөх
  2015-12-01 12:22

 • 2 дугаар хорооны 50,51,54,55, 5 дугаар хорооны 71 дүгээр байрнуудын гадна хананд дулаалга хийх
  2 дугаар хорооны 50,51,54,55, 5 дугаар хорооны 71 дүгээр байрнуудын гадна хананд дулаалга хийх
  2015-09-30 17:44

 • 3 дугаар хорооны Дэнжийн автобусны зогсоолын талбайг бетондож, гэрэлтүүлэгтэй болгох
  3 дугаар хорооны Дэнжийн автобусны зогсоолын талбайг бетондож, гэрэлтүүлэгтэй болгох
  2015-09-30 17:40

 • Дүүргийн автозам засварын ажил
  Дүүргийн автозам засварын ажил
  2015-09-30 17:38

 • Дүүргийн хороолол доторх зам засварын ажил
  Дүүргийн хороолол доторх зам засварын ажил
  2015-09-30 17:32

 • 151 дүгээр цэцэрлэгийн барилгын засварын ажил
  151 дүгээр цэцэрлэгийн барилгын засварын ажил
  2015-09-30 17:29
 • Санал асуулга

  Худалдан авах ажиллагаа хэр шудрага явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

  Хамтрагч байгууллагууд