• Налайх дүүргийн 2 дугаар хороо “Нарлаг” гэр хорооллын шугам сүлжээний угсралтын ажил
  Налайх дүүргийн 2 дугаар хороо “Нарлаг” гэр хорооллын шугам сүлжээний угсралтын ажил
  2015-09-30 17:26

 • "ДҮҮРГИЙН ХАНГАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭСТ 2015 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ХҮНСНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮН НИЙЛҮҮЛЭХ" НДХААА-2014/Б-03 ТЕНДЕРИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
  "Дүүргийн Хангамж үйлчилгээний хэлтэст 2015 оны хичээлийн жилд хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх" НДХААА-2014/Б-03
  2015-04-03 00:16

 • ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ БАЙГУУЛАХ АЖИЛ
  Дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр “3-р хорооны Нарангийн хэсэгт хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах” – 76.0 сая.төгрөг, “2-р хорооны 42-44 дүгээр байруудын дунд хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах” – 132 765 570 төгрөгөөр гүйцэтгэх ажлын тендер шалгаруулалтыг зохион байгууллаа.
  2015-01-18 11:56

 • 24 ДҮГЭЭР БАЙРНЫ ДЭЭВЭР БОЛОН ТААЗЫГ ЗАСВАРЛАХ АЖИЛ
  2014 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр Нийслэлийн Засаг даргаас “Дүүргийн 2 дугаар хорооны 24 дүгээр байрны дээвэр болон таазыг засварлах ажил”-ыг гүйцэтгүүлэхэд 15 008 600 төгрөгийн эрх шилжин тендер шалгаруулалтыг 12 дугаар сарын 03-аас 15-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.
  2015-01-18 11:33

 • 1,2,4,7 ДУГААР ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ БАЙРЛАХ АВТОЗАМЫН ЭВДРЭЛИЙГ ЗАСВАРЛАХ, ХЭСЭГЧИЛСЭН ХУЧИЛТ ХИЙХ АЖИЛ
  Дүүргийн авто замын сангийн хөрөнгөөр Нийслэлийн Авто замын газраас эрх шилжсэн 159.6 сая.төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий “Дүүргийн 1,2,4,7 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах автозамын эвдрэлийг засварлах, хэсэгчилсэн хучилт хийх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах” НДХААА-2014/А-06 дугаартай тендерт “Эрмүүн зам” ХХК шалгаран 11.5 сая.төгрөгийн хэмнэлттэйгээр ажлыг гүйцэтгэж хүлээлгэн өгсөн.
  2015-01-18 10:29

 • 2-Р ХОРООНЫ НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ АЖИЛ
  Дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 22.0 сая.төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий “Дүүргийн 2-р хорооны нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах” НДХААА-2014/А-07 дугаартай тендерт “Ээлтэй зам” ХХК шалгаран 21.8 сая.төгрөгөөр уг ажлыг гүйцэтгэн хүлээлгэж өгсөн.
  2015-01-18 10:28

 • ОРОН СУУЦНЫ 1,41-Р БАЙРНЫ ДЭЭВРИЙГ ЗАСВАРЛАХ АЖИЛ
  Дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр нийт 44.0 сая.төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий “Дүүргийн орон сууцны байруудын дээврийг засварлах ажлын гүйцэтгэгчийг ” НДХААА-2014/А-09 дугаартай тендерт 1 дүгээр байрны дээврийг “Антек”ХХК – 26.0 сая.төгрөг, 41 дүгээр байрны дээврийг “Медко өргөө”ХХК – 16.0 сая.төгрөгөөр гүйцэтгэж, 2.0 сая.төгрөгийн хэмнэлттэйгээр уг ажлыг гүйцэтгэсэн.
  2015-01-18 10:23

 • 6-Р ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ ЦАГДААГИЙН КАБОН БАРИХ АЖИЛ
  Дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 42.0 сая.төгрөгийн төсөвт өртөгтэйгээр “Уул өвгөд”ХХК-тай гэрээ шууд байгуулсан. Уг тендер шалгаруулалтыг 08 дугаар сарын 28-ны өдрөөс 09 дүгээр сарын 15-ны хооронд 2 удаа зарлан нэг ч компани тендерт оролцоогүй тул шаардлагад нийцсэн чанартай ажил гүйцэтгэсэн “Уул өвгөд”ХХК-тай 10 дугаар сарын 10-ны өдөр гэрээ шууд байгуулсан.
  2015-01-18 10:22

 • ИРГЭДИЙН БҮЛГЭЭР ГҮЙЦЭТГҮҮЛСЭН АЖЛУУД
  2014 онд Нийслэлийн Засаг даргын санаачлагаар тухайн дүүргийн иргэдийн ажил эрхлэх хүсэл сонирхлыг дэмжин өөрсдийн санал санаачлагаар эвлэлдэн нэгдсэн иргэдийн бүлгээр ажил гүйцэтгүүлэхээр дэмжих зорилгоор дүүргийн
  2015-01-18 10:17
 • Санал асуулга

  Худалдан авах ажиллагаа хэр шудрага явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

  Хамтрагч байгууллагууд