• 7 ХОРООНЫ АВТОЗАМД ХЭВТЭЭ, БОСОО ТЭМДЭГ ТЭМДЭГЛЭГЭЭ ХИЙХ АЖИЛ
  Дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 15.0 сая.төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий уг ажлын гүйцэтгэгчээр 14.796 сая.төгрөгөөр “Неон гэгээ”ХХК шалгаран гүйцэтгэсэн.
  2015-01-18 09:58

 • ХҮҮХДИЙН ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ БАЙГУУЛАХ АЖИЛ
  Дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 76.0 сая.төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий “3-р хорооны “Наран”-ийн хэсэгт хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах” НДХААА-2014/А-15 дугаартай тендерт "Тэнүүн тэнгис"ХХК шалгаран 72.7 сая. төгрөгөөр гүйцэтгэсэн.
  2015-01-18 09:53

 • 3,4,6-Р ХОРООНЫ НУТАГ ДЭВСГЭРТ САЙЖРУУЛСАН ШОРООН ЗАМ ХИЙХ АЖИЛ
  Уг ажлыг дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 60.0 сая.төгрөгийн төсөвт өртөгтэйгээр “Эрдэнэ зам”ХХК шалгаран гүйцэтгэсэн.
  2015-01-18 09:52
 • Санал асуулга

  Худалдан авах ажиллагаа хэр шудрага явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

  Хамтрагч байгууллагууд