• Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2017 оны 05 дугаар сарын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан
  Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2017 оны 05 дугаар сарын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан
  2017-05-24 13:56

 • Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2017 оны 04 дүгээр сарын худалдан авалтын явцын мэдээ, тайлан
  Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2017 оны 04 дүгээр сарын худалдан авалтын явцын мэдээ, тайлан
  2017-05-15 09:00

 • Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2017 оны 03 дугаар сарын худалдан авалтын явцын мэдээ, тайлан
  Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2017 оны 03 дугаар сарын худалдан авалтын явцын мэдээ, тайлан
  2017-04-03 10:22

 • Худалдан авах ажиллагааны 2017 оны 02 дугаар сарын явцын мэдээ, тайлан
  Худалдан авах ажиллагааны 2017 оны 02 дугаар сарын явцын мэдээ, тайлан
  2017-03-09 09:00

 • Худалдан авах ажиллагааны явцын мэдээ /2017 оны 01 дүгээр сарын байдлаар/
  Худалдан авах ажиллагааны явцын мэдээ /2017 оны 01 дүгээр сарын байдлаар/
  2017-02-03 08:51

 • 2016 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын 4 дүгээр улиралын мэдээ, тайлан
  2016 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын 4 дүгээр улиралын мэдээ, тайлан
  2017-01-05 08:48


 • 2016 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын 2 дугаар улиралын тайлан
  2016 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын 2 дугаар улиралын тайлан
  2016-06-20 17:19

 • Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 5 дугаар сарын худалдан авалтын мэдээ
  Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 5 дугаар сарын худалдан авалтын мэдээ
  2016-05-19 09:01
 • Санал асуулга

  Худалдан авах ажиллагаа хэр шудрага явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

  Хамтрагч байгууллагууд