• Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2017 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан
  Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2017 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан
  2017-08-03 08:33

 • Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
  Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
  2017-02-23 10:02

 • Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2017 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө
  Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2017 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө
  2017-01-30 09:17

 • Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан
  Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан
  2017-01-02 10:19

 • Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2016 оны 3 дугаар улиралын үйл ажиллагааны тайлан
  Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2016 оны 3 дугаар улиралын үйл ажиллагааны тайлан
  2016-09-22 10:56

 • Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2016 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан
  Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2016 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан
  2016-06-09 15:22

 • 2016 оны Эрүүл аюулгүй байдлын индексийг сайжруулах төлөвлөгөө
  2016 оны Эрүүл аюулгүй байдлын индексийг сайжруулах төлөвлөгөө
  2016-04-04 17:09

 • Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
  Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
  2016-02-26 12:11

 • Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2015 оны үйл ажиллагааны тайлан
  Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2015 оны үйл ажиллагааны тайлан
  2016-01-13 09:21
 • Санал асуулга

  Худалдан авах ажиллагаа хэр шудрага явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

  Хамтрагч байгууллагууд