• Үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, урамшууллыг зохицуулах журам
  Үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, урамшууллыг зохицуулах журам
  2015-10-06 12:07

 • Тендерт оролцох эрхээ хязгаарлуулсан хуулийн этгээдүүдийн бүртгэл
  Тендерт оролцох эрхээ хязгаарлуулсан хуулийн этгээдүүдийн бүртгэл
  2015-10-06 11:58

 • Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны журам
  Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны журам
  2015-10-06 09:58

 • Тендерийн үнэлгээний техникүүд
  Тендерийн үнэлгээний техникүүд
  2015-10-06 09:52

 • Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журам
  Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журам
  2015-04-22 02:55

 • Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг тайлагнах журам
  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг тайлагнах журам
  2015-04-22 00:12
 • Санал асуулга

  Худалдан авах ажиллагаа хэр шудрага явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

  Хамтрагч байгууллагууд