• Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны эцэг эхийн зөвлөлөөс 2017 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө
  Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны эцэг эхийн зөвлөлөөс 2017 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө
  2017-04-13 10:11

 • Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны бүтэц, орон тооны мэдээлэл
  Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны бүтэц, орон тооны мэдээлэл
  2016-05-19 10:39

 • Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны албан хаагчдын давхар ажил эрхлэлт болон эрсдэлтэй байдлын судалгаа
  Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны албан хаагчдын давхар ажил эрхлэлт болон эрсдэлтэй байдлын судалгаа
  2016-04-15 16:06

 • Нээлттэй ажлын байр
  Нээлттэй ажлын байр
  2015-04-08 07:38
 • Санал асуулга

  Худалдан авах ажиллагаа хэр шудрага явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

  Хамтрагч байгууллагууд