• НИЙСЛЭЛИЙН НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ИРГЭДИЙН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГААНЫ ДҮГНЭЛТИЙН ДАГУУ 2017 ОНД ХИЙЖ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
  НИЙСЛЭЛИЙН НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ИРГЭДИЙН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГААНЫ ДҮГНЭЛТИЙН ДАГУУ 2017 ОНД ХИЙЖ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
  2017-02-08 16:33

 • Налайх дүүргийн 5 хорооны 73 дугаар байрны гадна ханын дулаалгын ажлын иргэдийн сэтгэл ханамжийн судалгаа
  Налайх дүүргийн 5 хорооны 73 дугаар байрны гадна ханын дулаалгын ажлын иргэдийн сэтгэл ханамжийн судалгаа
  2016-11-30 14:37

 • Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны үйл ажиллагаанд өгсөн иргэдийн сэтгэл ханамжийн судалгааны дүгнэлт
  Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны үйл ажиллагаанд өгсөн иргэдийн сэтгэл ханамжийн судалгааны дүгнэлт
  2016-06-27 12:11

 • Дүүргийн 2 дугаар хорооны 6 байрын орцны засварын ажилд иргэдээс авсан судалгааны тайлан
  Дүүргийн 2 дугаар хорооны 6 байрын орцны засварын ажилд иргэдээс авсан судалгааны тайлан
  2016-06-21 11:32
 • Санал асуулга

  Худалдан авах ажиллагаа хэр шудрага явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

  Хамтрагч байгууллагууд