2016 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын 1 дүгээр улиралын тайлан

2016-03-30 14:53Санал асуулга

Худалдан авах ажиллагаа хэр шудрага явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

Хамтрагч байгууллагууд