Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 5 дугаар сарын худалдан авалтын мэдээ

2016-05-19 09:01Санал асуулга

Худалдан авах ажиллагаа хэр шудрага явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

Хамтрагч байгууллагууд