2016 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын 2 дугаар улиралын тайлан

2016-06-20 17:19
Санал асуулга

Худалдан авах ажиллагаа хэр шудрага явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

Хамтрагч байгууллагууд