Налайх дүүргийн Тохижилт үйлчилгээ ОНӨААТҮГ-т Хог тээврийн машин худалдан авах

2016-08-24 13:49

 Ажлын даалгавар 2016.02.22-ны өдөр ирсэн. Үнэлгээний хороо 2016.02.23-ны өдөр байгуулагдсан. 2016.02.26-ны өдөр тендерийг зарласан. 2016.03.28-ны өдөр нээсэн. Шаардлагад нийцсэн нэг ч тендер ирүүлээгүй учир дахин 2016.04.25-ны өдөр зарласан. 2016.05.27-ны өдөр нээсэн. 2016.06.06-ны өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн боловч "Хан судар" ХХК гомдол гаргаж, гэрээ шууд байгуулах шатанд шилжсэн. 2016.07.05-ны өдөр гэрээ байгуулагдсан. Гүйцэтгэгч- Эрхт сэнтий ХХК, Төсөвт өртөг-60.0 сая төгрөг, Гэрээний дүн-56.5 сая төгрөг, Тендерийн хэмнэлт-3,5 сая төгрөг

 Санал асуулга

Худалдан авах ажиллагаа хэр шудрага явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

Хамтрагч байгууллагууд