Налайх дүүргийн 33 дугаар байрны дээврийг засварлах

2016-08-24 14:05

 Гүйцэтгэгч-"Буянт гол" ХХК, Төсөвт өртөг-10.0 сая төгрөг, Гэрээний дүн-10.0 сая төгрөг 2016 оны 05 сарын 25-ны өдөр гэрээ байгуулсан. 2016 оны 07 сарын 01-ны өдөр хэрэгжиж дууссан.

 
Санал асуулга

Худалдан авах ажиллагаа хэр шудрага явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

Хамтрагч байгууллагууд