Налайх дүүргийн 44 дүгээр байрны дээврийг засварлах

2016-08-24 14:12

 Гүйцэтгэгч- "Хамтаараа хоршиж хөгжье" иргэдийн бүлэг, Төсөвт өртөг-10.0 сая төгрөг, Гэрээний дүн-10.0 сая төгрөг, 2016 оны 06 сарын 02-ны өдөр гэрээ байгуулагдсан. Хэрэгжиж дууссан.Санал асуулга

Худалдан авах ажиллагаа хэр шудрага явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

Хамтрагч байгууллагууд