2016 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын 3 дугаар улиралын явцын мэдээ, тайлан

2016-09-22 10:48Санал асуулга

Худалдан авах ажиллагаа хэр шудрага явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

Хамтрагч байгууллагууд