Авто зам засварын ажил

2016-11-09 12:19

 

Ажлын даалгавар 2016 оны 04 сарын 05-нд ирсэн. Үнэлгээний хороо 2016 оны 04 сарын 12-нд байгуулагдсан. 2016 оны 04 сарын 15-нд тендер зарласан. 2016 оны 05 сарын 16-ны өдөр нээсэн боловч тендер амжилтгүй болсон. 2016 оны 05 сарын 27-ны өдөр дахин зарласан. 2016 оны 06 сарын 13-ны өдөр нээсэн. 2016 оны 06 сарын 20-ны өдөр гэрээ байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн. 2016 оны 07 сарын 18-ны өдөр гэрээ байгуулагдсан.

Гүйцэтгэгч- "Таны зам" ХХК , Төсөвт өртөг- 167.0 сая төгрөг, Гэрээний дүн-162.3 сая төгрөг, Тендерийн хэмнэлт- 4.7 сая төгрөг

 

 

 Санал асуулга

Худалдан авах ажиллагаа хэр шудрага явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

Хамтрагч байгууллагууд