2016 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын 4 дүгээр улиралын мэдээ, тайлан

2017-01-05 08:48Санал асуулга

Худалдан авах ажиллагаа хэр шудрага явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

Хамтрагч байгууллагууд