Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2017 оны 04 дүгээр сарын худалдан авалтын явцын мэдээ, тайлан

2017-05-15 09:00Санал асуулга

Худалдан авах ажиллагаа хэр шудрага явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

Хамтрагч байгууллагууд