Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2017 оны 05 дугаар сарын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан

2017-05-24 13:56Санал асуулга

Худалдан авах ажиллагаа хэр шудрага явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

Хамтрагч байгууллагууд